(1)
ทุ่นศิริ ก. การประเมินหลักสูตรการฝึกปฏิบัติการพยาบาลห้องคลอด โรงพยาบาลชุมชน จังหวัดศรีสะเกษ. Med J Sisaket Surin Buriram Hosp. 2018, 28, 101-108.