(1)
วิจักขณาลัญฉ์ ย. การผ่าตัดมดลูกฉุกเฉินหลังคลอดในมารดาที่คลอดบุตรทางช่องคลอด เปรียบเทียบกับมารดาที่ผ่าตัดคลอดบุตรทางหน้าท้อง. Med J Sisaket Surin Buriram Hosp. 2018, 26, 48-59.