(1)
อื่นสุวรรณ เ. อุบัติการณ์และปัจจัยเสี่ยงของการบาดเจ็บที่ศีรษะจากการคลอดในโรงพยาบาลบุรีรัมย์. Med J Sisaket Surin Buriram Hosp. 2018, 26, 68-78.