(1)
แสงทักษิณ ส. การศึกษาเปรียบเทียบระหว่าง 2-Step Approach (See and Treat Regime) กับ 3-Step Approach (Standard Regime) ในคนไข้ที่มีผลการตรวจทางเซลวิทยาของปากมดลูกเป็นแบบมะเร็งระยะก่อนลุกลามขึ้นสูง (HSIL) ในโรงพยาบาลบุรีรัมย์. Med J Sisaket Surin Buriram Hosp. 2018, 26, 79-86.