(1)
ทุนเทพย์ พ. การพัฒนารูปแบบการจัดการดูแลผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน โรงพยาบาลสุรินทร์. Med J Sisaket Surin Buriram Hosp. 2018, 26, 247-261.