(1)
โอฬารวณิช ว. การตรวจคัดกรองการได้ยินในทารกแรกเกิดด้วยเครื่องตรวจวัดเสียงสะท้อนจากหูชั้นใน (Otoacoustic Emission) ของโรงพยาบาลบุรีรัมย์. Med J Sisaket Surin Buriram Hosp. 2018, 26, 285-294.