(1)
โตมะสูงเนิน ส. ประสิทธิผลของการส่งเสริมการบริโภคอาหารวัยผู้สูงอายุในคลินิกผู้สูงอายุ โรงพยาบาลสุรินทร์. Med J Sisaket Surin Buriram Hosp. 2018, 26, 309-317.