(1)
โอฬาระชิน ด. การศึกษาผลของการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียมชนิด THR โดย Young Orthopaedic Surgeon. Med J Sisaket Surin Buriram Hosp. 2018, 26, 405-411.