(1)
ศรีสารคาม ป. ลักษณะภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ฝีในตับและม้าม ที่เกิดจากเชื้อเมลิออยโดซิส. Med J Sisaket Surin Buriram Hosp. 2018, 26, 413-422.