(1)
โอฬารวณิช ศ. ความชุกของภาวะเบาหวานเข้าจอตาในเขตอำเภอเมืองบุรีรัมย์. Med J Sisaket Surin Buriram Hosp. 2018, 26, 437-447.