(1)
เลยวานิชย์เจริญ ส. การผ่าตัดริดสีดวงทวาร : แบบแผลเปิดและแผลปิดในโรงพยาบาลมหาสารคาม. Med J Sisaket Surin Buriram Hosp. 2018, 26, 471-477.