(1)
ศิริวงศ์ ส. รายงานผู้ป่วย : ผู้ป่วยที่เกิดภาวะพอร์ไฟเรียหลังจากการระงับความรู้สึก. Med J Sisaket Surin Buriram Hosp. 2018, 26, 499-505.