(1)
แก้วสิงห์ ป.; เอกะวิภาต ภ.; ประเสริฐทรง ข.; ปานนาค ท. การประเมินสมรรถนะของหอผู้ป่วยเวชบำบัดวิกฤตทางประสาทศัลยศาสตร์ ด้วย Acute Physiology and Chronic Health Evaluation (APACHE) III. Med J Sisaket Surin Buriram Hosp. 2018, 27, 205-215.