(1)
ชยางศุ ช. การศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องและลักษณะของโรคมะเร็งตับในโรงพยาบาลสุรินทร์. Med J Sisaket Surin Buriram Hosp. 2018, 27, 225-234.