(1)
ศรีสุวพันธ์ อ. ผลของน้ำขิงกับระยะเวลาการเริ่มไหลของน้ำนมมารดาหลังคลอด. Med J Sisaket Surin Buriram Hosp. 2018, 27, 243-250.