(1)
นันทธีโร อ. อาการนำมาพบแพทย์ของผู้มาตรวจมะเร็งเต้านม. Med J Sisaket Surin Buriram Hosp. 2018, 27, 251-262.