(1)
โรจน์ลัคนาวงศ์ ว. ความไวและความจำเพาะของการตรวจวินิจฉัยภาวะก่อนเป็นมะเร็งปากมดลูก > HSIL ด้วยการตัดชิ้นเนื้อภายใต้กล้อง Colposcope. Med J Sisaket Surin Buriram Hosp. 2018, 27, 278-286.