(1)
สายยศ ศ. ความชุกของภาวะกลืนลำบากในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่เข้ารับการรักษาในแผนกผู้ป่วยใน โรงพยาบาลศรีสะเกษ. Med J Sisaket Surin Buriram Hosp. 2018, 33, 119-128.