(1)
จินดาเวช น. ความซุกและผลลัพธ์ของภาวะความดันในซ่องท้องสูงในหอผู้ป่วยวิกฤตอายุรกรรม โรงพยาบาลบุรีรัมย์. Med J Sisaket Surin Buriram Hosp. 2018, 28, 139-148.