(1)
เอี่ยมธนะสินชัย ส. ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเกิดภาวะสับสนเฉียบพลันในผู้ป่วยอายุรกรรม ที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาล. Med J Sisaket Surin Buriram Hosp. 2018, 28, 159-168.