(1)
กาญจนรังสิชัย เ. กรณีศึกษา : ฟ้องศาลได้ไหม ถ้าไม่ได้เลื่อนเงินเดือน. Med J Sisaket Surin Buriram Hosp. 2018, 28, 175-181.