(1)
จีงเจริญนรสุข ว. ประสิทธิผลการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงในคลินิกในฝัน. Med J Sisaket Surin Buriram Hosp. 2018, 28, 183-196.