(1)
รัตนวรรณ ด. การศึกษาภาวะการสำลักสิ่งแปลกปลอมในทางเดินหายใจเด็กในโรงพยาบาลสุรินทร์. Med J Sisaket Surin Buriram Hosp. 2018, 25, 163-172.