(1)
ทัดศรี ว. การใช้การจัดการดูแลผู้ป่วยรายกรณีในผู้ป่วยจิตเภทซับช้อน หอผู้ป่วยจิตเวชโรงพยาบาลสุรินทร์. Med J Sisaket Surin Buriram Hosp. 2018, 25, 173-184.