(1)
ศิริไสย พ. ภาวะแทรกซ้อนจากการให้ยาระงับความรู้สึก โดยวิธีฉีดยาชาเข้าช่องไขสันหลัง ในผู้ป่วยผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง โรงพยาบาลสุรินทร์. Med J Sisaket Surin Buriram Hosp. 2018, 24, 33-40.