(1)
ปริวัฒนศักดิ์ จ. ผลการตัดม้ามร่วมกับผ่าตัดไส้ติ่งในเด็กโรคธาลัสซีเมีย. Med J Sisaket Surin Buriram Hosp. 2018, 24, 53-60.