(1)
สารวนางกูร ส. การประเมินโครงการโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว ที่โรงพยาบาลสุรินทร์. Med J Sisaket Surin Buriram Hosp. 2018, 24, 61-72.