(1)
เทียนแก้ว ส.; ทุนดี ฉ. ผลของโปรแกรมการปรับวิถีการดำเนินชีวิต โดยทีมสหสาขาวิชาชีพแบบไปกลับและมิตรภาพบำบัด ในกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ. Med J Sisaket Surin Buriram Hosp. 2018, 24, 83-94.