(1)
อึงพินิจพงศ์ ว. การให้ยา Ondansetron เพื่อป้องกันอาการคันจากการให้ยา Morphine เข้าซ่องน้ำไขสันหลังในผู้ป่วยผ่าตัดคลอด. Med J Sisaket Surin Buriram Hosp. 2018, 24, 181-188.