(1)
เดชาศิลปชัยกุล ศ. การตรวจมะเร็งปากมดลูกพบเซลล์ผิดปกติในโรงพยาบาลศรีสะเกษ. Med J Sisaket Surin Buriram Hosp. 2018, 24, 253-260.