(1)
นรเศรษฐ์สิงห์ ม. ปัจจัยเสี่ยงและสาเหตุของการเสียชีวิตของทารก ที่มีภาวะสูดสำลักขี้เทาเข้าปอด ในโรงพยาบาลสุรินทร์. Med J Sisaket Surin Buriram Hosp. 2018, 24, 279-290.