(1)
ฤทัยวัฒน์ จ. การศึกษาผู้ป่วยจมน้ำในแผนกกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลสุรินทร์ พ.ศ. 2549-2550. Med J Sisaket Surin Buriram Hosp. 2018, 24, 315-326.