(1)
กาญจนการุณ ท. อุบัติการณ์ของภาวะพร่องธัยรอยด์ฮอร์โมนแต่กำเนิด ในโรงพยาบาลบุรีรัมย์. Med J Sisaket Surin Buriram Hosp. 2018, 24, 357-362.