(1)
วิจิตรานุวัตร ช. ผลการประเมินการใช้ยาปฏิชีวนะและปัจจัยเสี่ยงของการติดเชื้อ. Med J Sisaket Surin Buriram Hosp. 2018, 24, 13-24.