(1)
สุรพงษ์พิวัฒนะ ต. ความชุกของโรคสมาธิสั้นโรงพยาบาลสุรินทร์. Med J Sisaket Surin Buriram Hosp. 2018, 24, 59-68.