(1)
เนื้อนุ่ม ว. การศึกษาระยะเวลาวันนอนเฉลี่ยของผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดไส้ติ่งแตก ในโรงพยาบาลสุรินทร์. Med J Sisaket Surin Buriram Hosp. 2018, 24, 69-75.