(1)
พันธ์ุมีสุข ญ.; สุขสิน ว. การพยาบาลผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกช็อก (กรณีศึกษา). Med J Sisaket Surin Buriram Hosp. 2018, 24, 77-95.