(1)
พนมเสริฐ ช. ผลการจัดการผู้ป่วยรายกรณีต่อการกลับมารักษาซ้ำของผู้ป่วย โรคจิตเภท ที่เข้ารับการรักษาแบบผู้ป่วยใน โรงพยาบาลสุรินทร์. Med J Sisaket Surin Buriram Hosp. 2018, 24, 107-117.