(1)
เหล่าพูลสุข ว. รายงานผู้ป่วย : การรักษาภาวะตามัวฉับพลันในเด็ก ของโรงพยาบาลนางรอง. Med J Sisaket Surin Buriram Hosp. 2018, 24, 131-139.