(1)
วรรณโพธิ์กลาง อ. การบริบาลทางเภสัชกรรมแก่ ผู้ป่วยซึ่งใช้ยาต้านไวรัส แบบ HAART ที่โรงพยาบาลบุรีรัมย์. Med J Sisaket Surin Buriram Hosp. 2018, 24, 153-163.