(1)
คงสวัสดิ์ ว. ผู้ป่วยที่เสียชีวิตด้วยโลหิตเป็นพิษจากชุมชน ในโรงพยาบาลศรีสะเกษ พ.ศ. 2547. Med J Sisaket Surin Buriram Hosp. 2019, 20, 33-49.