(1)
ปิยกุลมาลา เ. ผลการเปรียบเทียบการใช้แกนอ้างอิงในโพรงกระดูก ชนิดแกนสั้นและแกนยาวตัดกระดูกต้นขาส่วนปลาย ในการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม. Med J Sisaket Surin Buriram Hosp. 2019, 20, 1-10.