(1)
เลิศวีระวัฒน์ ส. ประสิทธิภาพการรักษา Patent Ductus Arteriosus ในทารกคลอดครบกำหนด ด้วยยา Indomethacin โดยบริหารยาทางปาก. Med J Sisaket Surin Buriram Hosp. 2018, 25, 23-31.