(1)
จงเจษฎ์ น. การศึกษาผู้ป่วยเด็กไตวายเฉียบพลันที่ได้รับการบำบัดทดแทนไต. Med J Sisaket Surin Buriram Hosp. 2018, 25, 43-55.