(1)
โพธิ์งาม เ. การศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของผู้เป็นเบาหวาน ที่มีแผลที่เท้าและผู้ถูกตัดขาระดับใต้เข่า. Med J Sisaket Surin Buriram Hosp. 2018, 25, 57-68.