(1)
เดชาศิลปชัยกุล ศ. การผ่าตัดมดลูกทางหน้าท้องในโรงพยาบาลศรีสะเกษ. Med J Sisaket Surin Buriram Hosp. 2018, 24, 35-44.