(1)
สามารถ ก. ภาวะหลอดเลือดดำในสมองอุดตันในผู้ป่วยโรงพยาบาลสุรินทร์ ปี 2547-2552. Med J Sisaket Surin Buriram Hosp. 2018, 24, 65-72.