(1)
โพธิโยธิน พ. ผลการใช้ Care Map ในการดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บที่ศีรษะรุนแรง กลุ่มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลสุรินทร์. Med J Sisaket Surin Buriram Hosp. 2018, 24, 99-114.