(1)
สุขผ่องศรี ธ. โรคมะเร็งขององคชาต ผลการรักษาผู้ป่วยที่ไม่พบก้อนโตของต่อมน้ำเหลืองขาหนีบและการนำไปใช้ในการวางแผนการรักษาในโรงพยาบาลสุรินทร์. Med J Sisaket Surin Buriram Hosp. 2018, 23, 617-626.