(1)
สื่อยรรยงศิริ ภ. ปัจจัยทางด้านฮืโมโกลบินผิดปกติ ชนิดอี ที่มีผลต่อการวัดระดับน้ำตาลสะสมในผู้ป่วยเบาหวาน. Med J Sisaket Surin Buriram Hosp. 2018, 23, 637-643.